Αναμνηστικά μετάλλια εκδηλώσεων – Συνεδρίων , Αθλητικών διοργανώσεων